Thời sự Quốc phòng ngày 29/01/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Tân Cảng Sài Gòn phát lệnh chuyến hàng đầu năm.

- Chuẩn bị tốt cho năm huấn luyện mới.

- Kiểm tra tiến độ xây dựng sân bay Long Thành.