Ban Tuyên sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành hướng dẫn việc tổ chức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông và đào tạo đại học, cao đẳng quân sự tại các học viện, trường trong Quân đội năm 2022.