Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về quy định hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam - Phần 1 trong chương trình Thư viện quốc phòng Số C319.