Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về quy định hình thức hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam - Phần 3 trong chương trình Thư viện quốc phòng - Số C324.