Mời quý khán giả và các đồng chí đón xem Thư viện quốc phòng - Số C316 về nội dung phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng: Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền pháp luật.