Mời quý khán giả và các đồng chí đón xem Thư viện quốc phòng - Số C330 về quy định tên giao dịch quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam.