Sáng ngày 08/04, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Nghị quyết bầu Thượng tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.