Sáng ngày 21/08, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, đại diện Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã bàn giao vũ khí trang bị cho Ban Tổ chức Army Games 2021 tại Việt Nam. Theo quy chế của Hội thao, các trang bị, vũ khí phục vụ hội thao do Nga cung cấp nhằm bảo đảm đồng bộ về tình trạng kỹ thuật. Tại buổi bàn giao, hai bên  đã mở niêm, kiểm đếm các trang thiết bị vũ khí bao gồm súng bắn tỉa SVĐ, súng AK-74, súng ngắn Makarov cùng nhiều trang thiết bị khác. Thời gian tới, Tiểu ban kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng trang bị vũ khí bảo đảm để sẵn sàng cho cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn”. Ngay sau khi bàn giao trang bị vũ khí, các chuyên gia Nga cũng đã tiến hành kiểm tra điều kiện về thao trường, bãi tập bảo đảm cho cuộc thi. Qua đánh giá , hệ thống thao trường do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng bảo đảm chất lượng theo đúng quy chế của Hội thao. Trong những ngày tới, các đoàn tuyển thủ sẽ tiếp nhận trang bị và huấn luyện làm quen thao trường.