Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tổ chức phiên họp thứ 3. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng ban chỉ đạo: đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị.