Sáng nay (23/8), Tổng cục Kỹ thuật đã Khai mạc Hội thi Trưởng phòng tham mưu kế hoạch, Trưởng phòng kỹ thuật toàn quân năm 2017. Đây là dịp để ngành kỹ thuật tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn công tác kỹ thuật trong toàn quân, tập trung huấn luyện, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp. Và đây cũng là lần thứ 3, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức hội thi.