Xây dựng, củng cố thế trận phòng không nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ. Đặc biệt đối với các địa bàn thành phố đông dân cư thì việc xây dựng các phương án phòng chống, đánh địch tiến công đường không, tổ chức sơ tán nhân dân, ứng phó phòng cháy, chữa cháy, cứu sập… luôn được các các cấp, các ngành trong đó nòng cốt là lực lượng vũ trang các địa phương quan tâm, chú trọng. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017.