Tái hiện đời sống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thông qua phục dựng những ngôi nhà Rông, nhà sàn truyền thống vùng màn trình diễn thời trang kết hợp giữa lục và thổ cẩm ấn tượng.