Ở chương trình trước chúng ta đã gặp gỡ diễn viên chính của bộ phim "Người ở bên khi tôi 16". Trong chương trình 8 phim hôm nay, chúng ta tiếp tục gặp những nhân vật đã làm nên bộ phim hấp dẫn này, nhưng không phải là diễn viên mà đó là những người ở phía sau hậu kỳ, những người đã góp phần rất lớn của mình để tạo nên sự thành công cho bộ phim.