Phóng sự ảnh - Số 3021: Trò diễn Xuân Phả nét văn hóa độc đáo của xứ Thanh.