Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã đạt 96% khối lượng xây dựng cơ bản, 86% đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Cuối tháng 8 này sẽ chạy thử toàn tuyến và sau đó sẽ đưa vào vận hành thương mại. Theo khảo sát của Metro Hà Nội có 95% số người được hỏi cho biết sẽ đi thử ít nhất là 1 lần để xem tuyến tàu điện chạy như thế nào.