Nằm trong hoạt động Tập huấn công tác huấn luyện – bảo đảm bay và tham quan bay mẫu do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức, sáng nay, trước sự tham quan của gần 200 đồng chí đại diện các Sư đoàn, Trung đoàn, các học viện, Nhà trường trong quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng phòng không – không quân đã tổ chức thành công ban bay mẫu.