Bộ Ngoại giao Lào cho biết Viêng Chăn đã đạt đồng thuận với Bắc Kinh về việc mở lại cửa khẩu quốc tế đường bộ Boten – Bohan nối giữa tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với tỉnh Luang Namtha (Lào) vào ngày 8/1 tới.