Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, cũng như sự tham gia, chung sức đồng lòng của Quân đội với nhân dân và các lực lượng trong phòng chống đại dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, được sự đồng ý của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, ngày 25/08, đoàn phóng viên, biên tập viên Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tại Hà Nội đã lên đường tăng cường lực lượng cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Các đồng chí tăng cường đến các tỉnh phía Nam đợt này đều viết đơn tình nguyện và đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.