Một bóng ma từng ám ảnh dãy Trường Sơn, bằng cách đưa lên trời những khẩu pháo tốc độ cao, có tốc độ bắn lên tới 6000 phát/ phút, những khẩu trọng pháo cỡ nòng lên tới 105 mm, đáng sợ là sức mạnh hỏa lực này có thể khống chế khu vực đánh phá hàng giờ đồng hồ, nhưng đáng sợ hơn cả là màn đêm lại là đồng minh của bóng ma ấy. Thế nhưng bất kể đáng sợ ra sao, bóng ma ấy phải bị trừng trị.