Mời quý vị và các đồng chí cùng với nhà khảo cổ học của chương trình Hành trình khám phá truy tìm tung tích của Chén thánh. Một trong những báu vật trong truyền thuyết đến nay vẫn có sức hấp dẫn với nhiều người trên thế giới.