Tài liệu về lịch sử Việt Nam, những dòng viết về chiến tranh thường nhiều hơn những dòng viết về hòa bình, trong thế kỉ 20, không có nơi nào mà chiến tranh lại kéo dài như ở nơi đây. Số phận của những thế hệ học trò đã sinh ra và lớn lên trong chiến tranh cũng vậy. Lịch sử trao cho họ cũng như cho toàn thể lớp thanh niên thời bấy giờ sứ mệnh kết thúc cuộc chiến. Họ dù trực tiếp hay gián tiếp, dù sớm hay muộn đã nhận lấy sứ mệnh đó. Và trên tất cả, họ cho thấy mình đã sống, đã học tập và đấu tranh một cách xứng đáng, bởi họ luôn mang trong mình những phẩm chất đã tạo nên truyền thống cách mạng của học sinh, sinh viên Việt Nam.