Đến thời điểm này, hầu hết các ban tuyển sinh quân sự tại các địa phương đã tiến hành tư vấn hướng nghiệp và tổ chức sơ tuyển theo đúng quy trình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kịp thời, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, giúp các thí sinh biết được các yêu cầu cũng như các khối, ngành, nghề đào tạo và nhất là chế độ chính sách khi được học, rèn luyện trong các nhà trường quân đội. Đó cũng chính là chắp cánh cho những ước mơ được trở thành sĩ quan quân đội, những bác sĩ quân y, những kỹ sư quân sự trong tương lai của các em học sinh sẽ sởm trở thành hiện thực.