Khoảng 70 quốc gia và các tổ chức trên thế giới đã cam kết viện trợ ngay lập tức hơn 1 tỷ ơ-rô cho Ukraine trong bối cảnh tình hình chiến sự đang gây thiệt hại nặng nề cho mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng ở nước này.