Phóng sự ảnh - Số 2890: Vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam qua ống kính Nguyễn Thị Quỳnh Liên.