Thiên Ấn là ngọn núi nằm ở tả ngạn sông Trà Khúc về phía hạ lưu cách thành phố Quảng Ngãi 3,5km về hướng Đông Bắc thuộc địa bàn thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh. Núi Thiên Ấn và sông Trà Khúc hợp thành cặp biểu tượng sơn thủy thiêng liêng trong tâm thức người Quảng Ngãi "Bao giờ Thiên Ấn hết tranh/ Sông Trà hết nước anh đành xa em". Nhìn từ phía hữu ngạn sông Trà người ta thấy núi Thiên Ấn có hình thang tựa như chiếc ấn của trời cao nghiêng xuống dòng sông, vì vậy người xưa gọi tên thắng cảnh này là "Thiên ấn nghiêng hà", tức là quả ấn của trời đóng nghiêng xuống dòng sông.