Theo Bộ Y tế, ngoài vaccine của Công ty AstraZeneca Việt Nam đã đặt mua và được Covax viện trợ cho năm 2021, nếu muốn có đủ vắc xin cho mọi người dân có chỉ định, Việt Nam cần 150 triệu liều vắc xin trong năm nay.