Cùng với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh chóng và rộng khắp, các cuộc xung đột tác chiến đang chuyển địa bàn  từ rừng núi vào đô thị, vì vậy quân đội các nước cũng cần phải thích nghi, nghiên cứu chiến thuật cũng như các loại vũ khí phù hợp với môi trường tác chiến đặc thù này. Mời quý vị và các đồng chí cùng phóng viên chương trình Rada TV tìm hiểu các loại vũ khí được thiết kế cho việc tác chiến trong không gian hẹp.