Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Biển đảo Tổ quốc: Vững vàng giữ biển phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.