Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem chuyên mục Nữ quân nhân với những câu chuyện vượt lên trên những thử thách của những "bông hồng thép" quân đội.