Ngày 9/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo sẽ thành lập một ủy ban độc lập nhằm đánh giá cách thức xử lý đại dịch Covid-19 của tổ chức này.