Là nhà máy có nhiệm vụ đóng mới, sửa chữa tàu thuyền của Quân chủng Hải quân, nhiều năm qua X55 là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của khối Nhà máy - Xí nghiệp thuộc Cục Kỹ thuật trong Quân chủng Hải quân. Góp phần quan trọng vào thành tích này chính là hoạt động khoa học kỹ thuật luôn được nhà máy quan tâm đầu tư hiệu quả.