Chương trình "Đường ngắm chuẩn - Xạ thủ đua tài - Phần 3"  xin mời quý vị và các đồng chí theo dõi những trải nghiệm của hai xạ thủ đến từ Liên đoàn bắn súng Việt Nam, vận động viên Nguyễn Lệ Quyên và Đặng Hồng Hà với bộ môn sở trường là "Súng trường hơi di động", họ đã gắn bó với bộ môn này gần 20 năm và đã đạt được những thành tích đáng kể ở trong nước và khu vực.