Ngày 20/11/2019 tới đây, công trình mới của trường THCS Đinh Tiên Hoàng, tỉnh Gia Lai sẽ chính thức hoàn thiện và đưa vào công tác đào tạo.