Phóng sự ảnh - Số 2760: "Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết".