Bản tin Ngày mới ngày 03/04/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Giữ hồn Dân tộc trong từng đường kim, mũi chỉ.

- Đảng viên Biên phòng giúp người dân thoát nghèo.

- Những “người mẹ", "người chị” của chiến sĩ mới.