Bản tin Ngày mới ngày 08/4/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Nguy hiểm khi dùng An cung ngưu hoàng hoàn phòng tại biển.

- Quân khu 3 nâng cao hiệu quả đảm bảo kỹ thuật xe máy.

- Liên Triều muốn thiết lập đường dây nóng cấp cao.

- Hỗ trợ trẻ em biên giới Quảng Trị học tập.