Bản tin Ngày mới ngày 08/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ đội đảo Cồn Cỏ triển khai hiệu quả công tác tăng gia.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo thông tin giả về kỳ thi tốt nghiệp THPT.

- Ngoại trưởng G20 thảo thuận về nỗ lực vượt qua khủng hoảng và phục hồi kinh tế.