Bản tin Ngày mới ngày 16/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Mưa lũ gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh miền Trung

- Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng chuẩn bị ứng phó bão Sakira

- Bát Tràng giữ lửa nghề trong thời kỳ mới