Bản tin Ngày mới ngày 21/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Thành phố Đà Lạt sẽ được mở rộng.

- Hà Nội vừa phê duyệt danh mục hơn 3.000 hồ, ao, đầm không được san lấp.

- Thành phố Hồ Chí Minh có gần 500 xe buýt sử dụng khí CNG.