Bản tin Ngày mới ngày 21/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI sẽ diễn ra từ ngày 8 - 12/11.

- Thay đổi nhận thức của ngư dân.

- Thủ tướng Anh Liz Truss từ chức.