Bản tin ngày mới  ngày 27/11/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Đường sắt Hà Nội mở bán nốt 15.000 vé tàu tết.

- Nhiều sách quý tại Đại hội sách cũ Hà Nội.

- Trung tâm Y tế dự phòng Quân đội phía Nam chuẩn bị ứng phó với Zika.

- Fidel Castro và cuộc đời cách mạng không ngừng nghỉ.

- Tuổi trẻ Đại học VHNT Quân đội hiến máu tình nguyện.