Bản tin Ngày mới ngày 28/7/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Nghệ An: nhiều bản làng vẫn bị cô lập do sạt lở núi

- Hệ luỵ từ những thông tin sai lệch trên mạng xã hội 

- Hiệu quả từ mô hình "Mỗi ngày một trang sách"

- Bộ sách lưu danh những người con bất tử của dân tộc