Bản tin Ngày mới ngày 29/8/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao độc lập”.

- Các bệnh viện phải có khu sàng lọc và cách ly bệnh đậu mùa khỉ.

- Sư đoàn 330 tăng cường phòng chống dịch bệnh.

- Sinh nhật đồng đội ở Sư đoàn 2.