Bản tin Ngày mới ngày 31/12/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa bằng tiền xã hội hóa.

- Tìm giải pháp gỡ khó cho phố sách Hà Nội.

- Quân khu 4 xây dựng tiềm lực hậu cần khu vực phòng thủ.

- Thầy thuốc trẻ tận tâm với người bệnh.