Bản tin Ngày mới ngày 5/9/2016 có những nội dung chính sau đây:

-Thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học năm 2017 sẽ không đổi mới so với năm 2016.

-Sáng kiến tour du lịch mạo hiểm kết hợp với ca trù.

-Mong ước ổn định cuộc sống của cư dân dảo Tràn.

-Singapore:  Số ca mắc virus Zika tăng lên 242 người.

-Người cán bộ Quân sự xã làm kinh tế giỏi.