Bản tin Quốc tế ngày 02/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Israel sắp thành lập chính phủ mới.

- Ukraine trao đổi 50 tù nhân với Nga.

- Hoa Kỳ và Pháp ra tuyên bố chung.