Bản tin Quốc tế ngày 18/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Quốc hội Thụy Điển bầu Thủ tướng mới.

- Thủ tướng Anh xin lỗi về sai lầm kinh tế.

- Đồng Yên Nhật giảm xuống mức thấp nhất trong 32 năm.