Bản tin Rubik Thời sự ngày 02/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Bình Phước: Hơn 120 công nhân nhập viện do bị ngộ đọc thực phẩm.

- Tín ngưỡng thờ Mẫu là Di sản văn hóa đại diện của nhân loại.

- Những ca khúc ghi dấu qua tiếng hát Quang Lý.

- Câu chuyện văn hóa: Khó khăn trong phát triển du lịch ở tỉnh vùng biên Cao Bằng.