Bản tin Trưa ngày 01/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tuyên dương thành tích tham gia Army Games 2022.

- Đảm bảo tốt công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ.