Bản tin Trưa ngày 03/04/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Những “người mẹ", "người chị” của chiến sĩ mới.

- Nông dân trồng hoa loa kèn vào vụ thu hoạch.

- Quốc tế lên án vụ tấn công cơ quan ngoại giao Iran tại Syria.